K-POP WORLD FESTIVAL

(in english, please scroll)

K-pop World Festival on Etelä-Korean ulkoministeriön, kanavayhtiö KBS:n ja kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriön järjestämä vuosittainen tanssi- ja laulukilpailu. Tämän maailmanlaajuisen kilpailun Suomen semifinaali järjestetään tänä vuonna Gloriassa lauantaina 27. toukokuuta 2017. Kisan finaalit pidetään Etelä-Koreassa Changwonissa 20. lokakuuta 2017. Tervetuloa mukaan!

OSALLISTUMISOHJEET

Tanssi
• Ryhmä koko: 2-20 (huomioi alkuperäisesityksen ryhmäkoko)
• Arvostelussa huomioidaan:
o K-pop henkisyys
o Tanssitekniikka
o Yhdenaikaisuus
o Ilmaisu
o Tyyli
HUOM! Aikaisempina vuosina tanssiryhmien on myös tullut laulaa kappaleensa mukana finaalissa. Semifinaalissa emme tätä vaadi, mutta asia on hyvä pitää mielessä

Laulu
• Ryhmän koko: 1-10 (max. 2 taustatanssijaa). Sooloesiintyjät sallittuja, mutta esityksen näyttävyys lisääntyy ryhmässä!
• Background-nauhat sallittu, jos ne on nauhoitettu itse (ei default taustoja)
• Arvostelussa huomioidaan:
o K-pop henkisyys
o Tyyli
o Ääntäminen
o Esiintyminen/ Ilmaisu
o Laulun voimakkuus
o Lavakarisma
o Yhdenaikaisuus ja harmoniat (ryhmillä)

HUOM! Kilpailukappaleen on oltava korealaista pop-musiikkia. Kilpailijoilla ei saa olla Korean Tasavallan kansalaisuutta. Semifinaalin voittanut ryhmä saa oikeuden osallistua online-äänestyskierrokselle. Finaalipaikan voittaessaan ryhmän on oltava valmis matkustamaan finaaliin Koreaan lokakuussa.

ESIKARSINTA

Semifinaaliin päästäkseen kilpailijoiden tulee osallistua esikarsintakierrokselle. Tämä tapahtuu sähköpostitse lähetettävän hakemuksen kautta.
Esikarsintoihin osallistuneista tanssiryhmistä/laulajista valitaan 12 parasta (6 molemmista kategorioista) ja he pääsevät kilpailemaan semifinaaliin Kulttuuriareena Glorialle 27. toukokuuta.

Esikarsintahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
• Ryhmän nimi
• Ryhmän henkilömäärä
• Ryhmän jäsenien nimet ja iät
• Ryhmän yhteyshenkilö
• Kilpailukategoria (tanssi/laulu)
• Kilpailukappale
• Perustelut, miksi sinut/ teidän ryhmänne tulisi valita mukaan semifinaaliin
• Esikarsintahakemukseen tulee myös liittää ryhmän taidonnäyte, jonka perusteella tuomaristo tekee valintansa semifinaaliin. Esikarsintavideolla esitettävän kappaleen ei tarvitse olla K-poppia, mutta tämä auttaa tuomaristoa arvostelemaan ryhmän soveltuvuuden kilpailuun. Voitte halutessanne liittää useamman taidonnäytteen

Kaikki hakemukset liitteineen/ linkkeineen tulee lähettää osoitteeseen xpresseventsfinland@gmail.com 24.4.2017 mennessä. Otsikoikaa hakemuksenne seuraavasti: Esikarsintahakemus/ Ryhmän nimi/ Kategoria johon osallistut

 

 

IN ENGLISH

The K-pop World Festival is a global Korean pop singing and dancing competition annually organized by South Korea’s Ministry of Foreign Affairs, The Ministry of Culture, Sports and Tourism of South Korea (MCST) and The Korean Broadcasting System (KBS).
This year, the Finnish semifinals for the global competition will be held in Helsinki, Culture Arena Gloria on Saturday 27th of May 2017. The finals of the competition will be held in Changwon, South Korea October 20th, 2017. Welcome aboard!

PARTICIPATION INFORMATION

Performance category
• Group size: 2-20 (please note the member count of original group)
• Assessment criteria:
o K-pop vibe
o Dance technique
o Synchronization
o Expressions
o Style
o Stage charisma
NOTE! Previous years dance groups have been required to also sing their selected song in the Changwon finals. In the semifinals this is not required, but it is a good thing to keep in mind.

Vocal category
• Group size: 1-10. Solo acts are permitted, but adding more people to your show is an advantage!
• Background-vocals are permitted, if they are recorded by the competitor (no default backgrounds)
• Assessment criteria:
o K-pop vibe
o Style
o Pronunciation
o Expressions
o Vocal power
o Stage charisma
o Synchronization and harmonies (groups)

NOTE! Your music selection must be Korean pop music. Competitors are not allowed to have a nationality of the Republic of Korea. Winners of the semifinal are granted an access to the online voting round. If the group wins a spot in the Changwon finals, they must be prepared to travel to South Korea in October

PRELIMINARY AUDITIONS

To get to the semifinals, groups are required to participate a preliminary round. This is done by email applications.
From the groups that have participated the preliminary round, a judge panel will choose 12 groups (6 from each category) to participate the semifinals in Culture Arena Gloria the 27th of May.

The application for the preliminary auditions must include the following:
• Name of the group
• Group size
• Names and ages of the group members
• Contact person of the group
• Category (dance/singing)
• Music selection
• Reasons to why you/ your group should be chosen to the semifinals
• The preliminary application should also include a showcase of your skills, which will help the judges to make their decision. The preliminary application video is not required to be of a K-pop song, but it will help the judges to evaluate your competence for this competition. You may link/ attach more than one video if necessary

All applications with links/ attachments should be sent to xpresseventsfinland@gmail.com by 24.4.2017. Please use the following title for the email: Preliminary application/ Name of the group/ Category you are participating